Siirry sisältöön

Savas

Julkinen sektori
Mitä teimme: Verkkosivut

Ihminen edellä

Savas-Säätiö on valtakunnallinen asumista ja muuta elämänhallintaa tukevien palveluiden tuottaja sekä hyvinvointia edistävien palveluiden, tukimuotojen ja toimintamallien kehittäjä. Savaksen kohderyhmää ovat pääasiassa erityistä tukea tarvitsevat henkilöt, mm. kehitysvammaiset ja autismin kirjon henkilöt sekä mielenterveyskuntoutujat.

Savas halusi päivittää verkkosivustonsa palvelemaan mahdollisimman hyvin erilaisia käyttäjäryhmiään. Vanhalla sivustolla oli paljon tietoa, mutta käyttäjälle olennaisen tiedon löytäminen oli haastavaa. Lisäksi sivuston haluttiin vastaavan uusia saavutettavuusstandardeja. Siksi loimme Savakselle nykypäivään sopivan verkkosivuston.

Tavoitteena saavutettavuus

Saavutettavan sivuston suunnittelussa otimme huomioon useita eri tekijöitä, jotta sivusto täyttää vaaditut standardit. Savakselle oli tärkeää, että muun muassa seuraavat asiat toteutuivat.

Kontrastit. Selkeä ja helposti ymmärrettävä teksti erottuu selkeästi taustasta riittävän kontrastin avulla. Lisäksi myös painikkeiden ja kuvakkeiden sekä niiden taustojen välillä on riittävä kontrastiero.

Värit. Kontrastin lisäksi värivalinnoilla on väliä. Ne eivät saa olla ainoa ilmaisukeino, vaan sivusto toimii esimerkiksi myös punavihersokeille käyttäjille.

Sivuston rakenne. Helposti luettavat fontit ja mahdollisuus skaalata niiden kokoa helpottavat sivuston käyttöä. Lisäksi käyttäjäpolku, otsikoiden (H1, H2 jne.) sekä muiden elementtien tyylit on määritelty jo suunnitteluvaiheessa, jotta kokonaisuus on toimiva.

Sisältövaihtoehdot. Kuvilla on alt-tekstit, jotka kertovat kuvan sisällön. Lisäksi tekstivastineet videoille ja kuville sekä monimuotoisten sisältöjen, kuten kaavioiden ja taulukoiden saavutettava suunnittelu helpottaa sivuston käyttöä.

Responsiivisuus. Sivusto on responsiivinen, ja se toimii eri selaimilla, laitteilla ja näyttökoilla.