Siirry sisältöön

Paremman virran puolesta – Alva

Jyväskylän Energia muutti lokakuussa nimensä Alvaksi ja uudisti samalla brändinsä sekä verkkosivustonsa. Ennen uudistusta Jyväskylän Energialla oli useita eri sivustoja kuten pisara.fi, mainiotaloyhtio.fi, hohka.fi sekä pääsivusto jyvaskylanenergia.fi jotka haluttiin uudistuksessa yhdistää saman domainin alle. Uudeksi domainiksi valittiin yhtiön uuden nimen mukaisesti alva.fi.

Perusteellinen pohjatyö

 1. Asiakasworkshopit sekä sivuston sisältöhierarkia
  Sivustojen laajuudesta johtuen työ aloitettiin asiakasworkshopeilla, joissa käytiin läpi sivustojen keskeiset tarpeet sekä tavoitteet. Workshopien perusteella asiakkaalle luotiin sivuston sisältöhierarkia, jonka mukaan asiakas alkoi tuottaa uutta sisältöä.
 2. Rautalankamalli
  Sisältörakenteen pohjalta lähdettiin rakentamaan sivuston rautalankamallia uuden rakenteen tueksi. Saavutettavuuden A-vaatimustaso otettiin huomioon jo tässä vaiheessa, tavoitteena sivuston helppo käytettävyys sekä selkeys.
 3. Prototyyppi
  Rautalankamallin jälkeen sivustosta luotiin prototyyppejä, joiden avulla eri toiminnallisuuksia voitiin testata ennen teknistä toteutusta.

Visuaalinen suunnittelu sekä tekninen suunnittelu ja toteutus

 1. Visuaalinen suunnittelu
  Sivuston visuaalinen suunnittelu sekä taittomalli toteutettiin brändityön toteuttaneen toimiston visuaalisen ilmeen pohjalta. Saavutettavuus otettiin huomioon vahvasti jo tässä vaiheessa, ettei myöhemmissä vaiheissa tarvinnut alkaa tehdä muutoksia suunnitelmaan.
 2. Alustavalinta
  Asiakkaan toiveena sivuston alustaksi oli WordPress, joka soveltuu erinomaisesti näinkin laajaan sivustoon. Sähköverkkojen osuus tuli toteuttaa omana sivustonaan, kuitenkin tiiviisti alva.fi-sivuston yhteydessä. alva.fi/sahkoverkko toteutettiin WordPressin multisite-toiminnallisuuden avulla, jolloin sivustojen hallinta sekä päivitettävyys säilyivät selkeänä.
 3. Tekninen toteutus
  Laajan sivustokokonaisuuden hallinnoimiseksi sivupohjat koodattiin moduulipohjaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, ettei kaikkien sivujen tarvitse näyttää samalta, vaan niille voidaan tuoda haluttuja elementtejä kunkin sivun tarpeen mukaan.
 4. Integraatiot
  Sivustolle tuodaan syötteitä Alvan RSS-fiideistä jolloin asiakkaan ei tarvitse syöttää sisältöjä moneen eri järjestelmään. Tällaisia ovat etusivulla näkyvät häiriö-, työmaa- sekä yleiset tiedotteet.

Sivuston sisällönsyöttö, viimeistely sekä julkaisu

 1. Sisällönsyöttö
  Asiakas alkoi tuottaa sivustolle sisältöä heti sisältöhierarkiatyön valmistuttua. Kun taustatekniikka saatiin sisällönsyöttövalmiuteen, alkoi asiakas viedä sisältöä suoraan ylläpitojärjestelmään. Näin sisällön toimivuus valmiissa kontekstissa nähtiin jo koodausvaihessa ja muutoksiin pystyttiin reagoimaan tarvittaessa nopeasti.
 2. Viimeistely
  Kun valtaosa sisällöstä oli julkaistu, Oddy Inc. kävi sivuston sisäisesti läpi ja viimeisteli visuaalisia elementtejä sekä koodia, ja tuotti asiakkaalle sivuston saavutettavuusraportin.
 3. Sivuston julkaisu
  Sivuston julkaisu oli sovittu toteutettavaksi 23.10.2019 keskiyöllä. Tähän kellonlyömään oli sovittu noin 20 vanhan domainin ohjaus uuteen alva.fi verkkopalveluun. Kun Keskisuomalainen ilmestyi aamulla kuluttajien kotiin kertoen nimenvaihdoksesta (artikkeli maksumuurin takana) sivusto oli valmiina vierailtavaksi. Pienenä detaljina mainittakoon, että sivusto julkaistiin Ranskasta.

Projektin tiimi

Asiakkaan puolelta projektiin osallistui noin 8 hengen työryhmä jota veti Marketing and Communication Coordinator, Miia Hyvärinen.

Oddy Inciltä projektissa oli mukana 5 henkilöä:

Pasi Piirainen, Markkinointijohtaja
Vastuualueina Pasilla oli projektin läpimeno, aikataulutus, viestintä, sekä budjetointi

Pekka Nurmi, Luova johtaja
Pekan vastuualueina oli sisällön jäsentäminen, konseptisuunnittelu sekä tapaamisten fasilitointi

Juho Ojala, Art Director
Juhon vastuualueena oli sivuston visuaalinen suunnittelu sekä visuaalisen ilmeen noudattaminen

Jaakko Forss, Art Director
Jaakon vastuualueena oli sivuston rautalankamallin sekä käyttöliittymän suunnittelu

Antti Makkonen, CTO
Antin vastuualueena oli sivuston tekninen suunnittelu, tekninen toteutus ja tekniikan läpikäynti sekä sivuston julkaisu

Petrus Rantamäki, Web Developer
Petruksen vastuualueina oli sivuston prototyyppien teko, tekninen suunnittelu sekä toteutus

DIGITAALINEN NÄYTEIKKUNA KUNTOON

Hyvin suunniteltu, kirjoitettu sekä teknisesti toimiva sivusto takaa yritykselle mahdollisuuden menestyä kilpailijoiden joukossa. Nettisivusto on digitaalinen näyteikkunasi – ellei se ole kunnossa niin visuaalisesti, sisällöllisesti kuin teknisestikin, asiakkaasi kääntävät katseensa nopeasti muualle.

Tutustu palveluihimme: https://www.ahooy.fi/fi/palvelut/markkinointi-mainonta-ja-tuotanto/

Antti Makkonen
CTO