Siirry sisältöön

SKJ Systems

Kassajärjestelmät
Mitä teimme: Brändistrategia / Brändihierarkia / Brändi-identiteetti

Let the money flow

Työn tavoitteena oli rakentaa SKJ Systemsille (ent. Suomen Kassajärjestelmät Oy) brändi, joka on vähintään yhtä vahva kuin yli 20 vuotta toiminut yritys ja sen tuote sekä kohottaa yrityksen profiilia, lisätä vetovoimaisuutta ja kiinnostavuutta. Tavoitteena oli lisäksi muun muassa ratkaista, miten SKJ Systems puhuttelee kahta hyvin erilaista kohderyhmää.

Yritysbrändit siirrettiin taustalle kommunikoimaan kumppaneiden ja työntekijöiden kanssa sekä allekirjoittamaan kahta uutta tuotebrändiä. Asiakkaita puhuttelemaan luotiin Jeemly ja Flowvy -tuotebrändit.

Dream big

Kun hierarkia-ajattelu oli valmis, määrittelimme molemmille tuotebrändeille omat identiteetit, joissa on yhtymäkohtia, mutta erilaiset tavoitemielikuvat ja erottautumistekijät. Teimme kahta brändiä rinnakkain, ja siltä pohjalta loimme molemmille visuaalisen identiteetin, viestikärjet ja tarinat.

Taustalle jääville yritysbrändeille teimme myös perusmäärittelyn, jotta uudistus olisi kokonaisvaltainen ja tukisi uusien tuotteiden brändiä.

”Messuilla keväällä 2018 konkretisoitui brändimme hienous. Jokainen meistä totesi, että erotuimme eduksemme siitä, miltä muut näyttivät ja miten he puhuivat. Meillä on dynaaminen, raikas ja tunnistettava ilme!”

– Aarno Hartikainen, toimitusjohtaja, SKJ Systems Oy Ltd.