Täsmätietoa terveydestä

Elämä on tutkimisen arvoista

Kuinka sote-kentän myllertäessä voi saada äänensä kuuluviin? Kuinka epävarmuuden keskellä voi kehittää toimintaansa ja yhä houkutella alan parhaita tekijöitä? Kuinka lupaus parhaasta laboratorio-osaamisesta saadaan kerrottua lämmöllä ja tavoittavasti kaikista tärkeimmälle yleisölle: potilasasiakkaille?

ISLAB laboratoriokeskuksen brändiuudistuksen taustalla vaikuttivat sosiaali- ja terveydenhuollon kentän monimutkaisuus sekä laboratoriopalveluiden kova kilpailu. ISLABin verkostomaisen toimintatavan ja yhteisöllisen omistajarakenteen uniikit edut olivat vaarassa jäädä taka-alalle, sillä ISLABin ulkoinen brändi ei vastannut kovaa osaamista ja nykyhetken vaatimuksia.

Tämän vuoksi uusi brändi haluttiin tuoda paitsi ajan, myös ISLABin huippuosaamisen tasalle. Osana julkista terveydenhuollon ketjua ISLABin tuli löytää keinot viestiä selkeästi ja inhimillisesti monille eri kohderyhmille aina poliittisista päättäjistä omistajaorganisaatioihin ja lääkäreistä potilasasiakkaisiin.

Uudistuksen keskeisin tavoite oli tuoda entistä näkyvämmäksi ISLABin vahva osaaminen ja asiantuntemus sekä käytännön toiminta. Lisäksi haluttiin kehittää yhtymän sisäistä yhteisöä ja sen hyvinvointia tuomalla näkyviin työnantajan mielikuvaa sekä arvostusta henkilöstä kohtaan. Kokonaisuutena uudessa brändissä haluttiin tehdä vaikeasta asiasta humaani ja helposti lähestyttävä.

Perusteet kuntoon

Brändiuudistus alkoi ISLABin arvojen määrittelyllä, jota varten tutkittiin yhtymän toimintatapoja ja olemassaolon syitä. Keskeisimmiksi arvoiksi nousivat hyvinvointi, läheisyys ja tieto. Nämä näkyvät kaikissa brändin ulottuvuuksissa ja ohjaavat kaikkea ISLABin toimintaa. 

Erityisen tärkeää uudessa brändissä on ISLABin paikallisuuden korostaminen. Muita tärkeitä ulottuvuuksia ovat ISLABin modernius ja edistyksellinen osaaminen sekä jatkuva uudistuminen ja toiminnan kehittäminen. ISLAB halutaan näyttää alan edelläkävijänä, jota se oli esimerkiksi järjestäessään alueen koronatestauksen nopeasti pandemian alkuvaiheessa.

Paikallinen ja ihmisläheinen

Tärkeä askel uudessa brändissä oli uuden laboratorioyhtymän nimen täsmentäminen. Lopulta päädyttiin tyyliteltyyn brändinimeen ISLAB laboratoriokeskus, jossa nimen alkuosa erottuu selvästi isoilla kirjaimilla kirjoitettuna ja pienellä alkukirjaimella alkava jälkiosa takaa sanarajan erottuvuuden. Pidemmissä teksteissä nimi voidaan kirjoittaa muodossa ISLAB.

Äänensävyn haluttiin olevan ennen kaikkea selkeä, sillä ISLABin tehtävä on välittää tärkeää tietoa monimutkaisista terveysasioista myös aihetta tuntemattomille. Lisäksi halutaan viestiä rauhallisesti ja rohkaisevasti, hyvää oloa välittäen. Kärkiviesteissä korostuvat ISLABin paikallisuus ja toiminnan merkitys – laboratoriokokeilla saadaan terveydestä tarkkaa tietoa, joka ilman kokeita ei vielä paljastuisi.

Esteetön, mutta esteettinen

Uuden visuaalisen ilmeen haluttiin olevan pelkistetty ja maanläheinen, mutta samaan aikaan trendikäs ja erottuva. Siinä haluttiin yhdistellä humaania lähestymistä tekniseen sisältöön, kuten muussakin brändissä. Kokonaisuutena ilmeen oli äärimmäisen tärkeää olla esteetön.

Uudistettu logo on pelkistetty ja moderni. Sen a-kirjain muistuttaa mittapulloa, joka esiintyy myös viestinnän tueksi luoduissa graafisissa elementeissä. Graafisia elementtejä voidaan käyttää tuomaan mielenkiintoa visuaaliseen ilmeeseen kuvituksen lisänä.

Brändiväreiksi valittiin sinisen eri sävyjä, joiden tehosteena käytetään muutamaa aksenttiväriä. Sininen väri rauhoittaa, samalla se edustaa auktoriteettia, itsevarmuutta ja herättää luottamusta.

Projektipäällikkö: Satu Hilden

Luova johto: Tatu Ahonen

Luova kirjoittaja: Tiia Räikkönen

AD: Jaakko Forss

Tuotanto: Tiia Räikkönen, Jaakko Forss, Minttu Stranius, Jenni Loimulahti, Simo Huovinen

Brändikuvat: Akseli Muraja

Sosiaalisen median suunnittelu: Veronika Ovaskainen (projektipäällikkö), Paavo Ceder, Tiia Räikkönen, Hanna Kivijärvi

Haluatko kasvattaa bisnestäsi?
Niin mekin.
Ota yhteyttä.

Ilmoita meille aika, paikka ja varustus niin tulemme paikalle. Kartoitetaan tilanteesi yhdessä, jonka jälkeen kerromme sinulle avoimesti, miten olemme haasteesi kuulleet ja mitä ehdotamme sen ratkaisemiseksi. Se ei sido sinua mihinkään ja on täysin ilmainen. Jos tiedät mitä jo tarvitset, saat tarjouksemme työstä tämän lomakkeen kautta.