Siirry sisältöön

Nykytila-analyysi

Nykytila-analyysi

  1. Tiedonkeruu ja arviointi

    Keräämme ensin tietoa yrityksenne nykyisestä markkinointistrategiasta, brändi-identiteetistä, digitaalisen läsnäolon tasosta ja kilpailijoiden toiminnasta. Tiedonkeruuprosessimme alkaa heti, kun kuulemme teistä ja varsinainen työ alkaa yhteisellä workshopilla, joka auttaa meitä ymmärtämään yrityksenne aseman markkinoilla.
  2. Analyysin suorittaminen

    Analysoimme kerätyn tiedon yksityiskohtaisesti. Tarkastelemme brändinne vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia (SWOT-analyysi). Tunnistamme avainalueet, joilla on parantamisen varaa tai joissa voimme hyödyntää olemassa olevia vahvuuksia paremmin. Arvioimme myös digitaalisen näkyvyytenne ja vertaamme sitä kilpailijoihin.
  3. Toimenpide-ehdotukset

    Laadimme selkeän ja konkreettisen toimenpidesuunnitelman. Laadimme strategian brändinne vahvistamiseksi, digitaalisen näkyvyyden parantamiseksi ja kilpailuetujenne hyödyntämiseksi. Toimenpide-ehdotuksemme tähtäävät yrityksenne pitkäaikaiseen menestykseen ja kasvun mahdollistamiseen.

Nykytila-analyysi auttaa löytämään brändisi todellisen potentiaalin

Nykytila-analyysin avulla tunnistamme keskeiset parannuskohteet sekä alueet, joissa voimme hyödyntää olemassa olevia vahvuuksianne entistä paremmin. Lopputuloksena tarjoamme kohdennettuja toimenpidesuosituksia, jotka ohjaavat yritystänne kohti tehokkaampaa markkinointia ja vahvempaa brändiä. Nykytila-analyysimme varmistaa, että teette oikeita liikkeitä oikeaan aikaan, hyödyntäen jokaisen mahdollisuuden erottautua kilpailijoistanne. Tämä on osa kokonaisvaltaista palvelupakettiamme, joka sisältää myös liiketoimintakatsauksen ja brändistrategian kehittämisen.


Miltä näyttää, kun prosessi
kanssamme toimii?
Katso, niin tiedät.