Siirry sisältöön

Brändi-identiteetti

Brändi-identiteetti

  1. Brändi-identiteetin määrittäminen

    Aloitamme brändityön aina workshopilla kanssanne, koska meidän pitää kuulla ja ymmärtää teitä, jotta voimme tehdä brändin, joka tuntuu juuri teiltä ja yritykseltänne. Keskitymme brändinne ydinolemuksen, arvojen ja lupauksen selkeyttämiseen sekä niiden näyttämiseen maailmalle. Tavoitteenamme on luoda selkeä ja yhtenäinen brändi-identiteetti, joka viestii yrityksenne ainutlaatuisuutta ja arvoja sekä herättää kohderyhmässänne halutun brändimielikuvan.
  2. Visuaallisen ja viestinnällisen identiteetin keinot

    Kehitämme konkreettiset työkalut brändinne ilmeen ja viestinnän johdonmukaiseen käyttöön, jotka sisältävät kärkiviestien määrittelyn, ohjeet brändinne äänensävylle, visuaalisten elementtien kuten logojen, värien ja typografian suunnittelun, sekä ohjeistuksen näiden elementtien käyttöön eri kanavissa. Tämä varmistaa, että brändinne puhuttelee yhtenäisellä äänellä kaikissa asiakaskohtaamisissa, luoden vahvemman ja tunnistettavamman brändin.
  3. Jalkautus ja lanseeraus

    Toteutamme halutessanne brändi-identiteetin kaikissa kosketuspisteissä, verkkosivustosta mainoksiin ja myymäläilmeestä markkinointimateriaaleihin. Varustamme brändinne konkreettisilla työkaluilla ja ohjeilla, jotta identiteetti näkyy yhtenäisenä ja tunnistettavana jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Kun yhteistyömme on jatkuvaa, seuraamme aina myös brändin elinvoimaisuutta ja teemme tarvittaessa päivityksiä, jotta brändinne pysyy relevanttina ja kilpailukykyisenä alati muuttuvassa markkinassa.

Loistava brändi-identiteetti eli vahva ja muistettava brändi

Brändi-identiteetti on perusta, jolle rakennetaan yrityksenne tunnistettavuus ja vaikuttavuus. Se koostuu visuaalisista ja viestinnällisistä elementeistä, jotka kertovat tarinanne, välittävät arvonne ja erottavat teidät kilpailijoista. Luomme perusteet ja graafisen ohjeiston, jota noudattamalla brändinne ilme, äänensävy ja käyttäytyminen on johdonmukainen kaikissa asiakaskohtaamisissa. Prosessimme varmistaa, että brändinne mielikuva on halutunlainen ja että viestinne resonoi kohderyhmässänne. Brändi-identiteettinne yhdistää visuaalisen ja viestinnällisen identiteetin, joka luo vahvan ja yhtenäisen kokonaisuuden. Se erottuu ja jättää pysyvän vaikutuksen.


Miltä näyttää, kun prosessi
kanssamme toimii?
Katso, niin tiedät.