Kuolemattomille muistoille

Elämän palvelua surun kohdatessa

Hautaustoimistojen yhteistyöverkosto Memoria on jo vuosikymmeniä menestyksekkäästi tukenut perinteikkäitä hautaustoimistoja näiden toiminnassa. Oli kuitenkin koittanut aika uudistaa brändiä. Aiemmin Memoria-brändi on ollut kuluttajille melko näkymättömissä, mutta nyt yksittäisten toimijoiden taustalla toimivaa perheyritysten verkostoa, sen laatustandardeja ja arvomaailmaa haluttiin nostaa enemmän esiin. Syynä oli halu toiminnan uudistamiseen – yhdessä Memorian kautta verkostoon kuuluvat yrittäjät, eli Memoria-perheen jäsenet, pystyvät tuomaan viestinsä esiin ja tarjoamaan asiakkailleen parasta, nykyaikaisinta palvelua.

Perinteisesti hautaustoiminta mielletään hitaasti uudistuvaksi ja perinteikkääksi. Mahdollisuudet uudistumiseen ovat kuitenkin hyvät, sillä suurimmalla osalla asiakkaista ei ole paljoakaan aiempaa kokemusta hautajaisten järjestämisestä eikä näin ollen ennakko-odotuksia.

“Tämä oli pitkä projekti, koska hautausala on toimialana hyvin arka. Kaiken pitää olla viimeisen päälle mietitty. Kävimme Ahooyn porukan kanssa pitkiä keskusteluja, joilla pyrittiin ymmärtämään, mikä Memoria oikeastaan on ja mitä me haluamme sanoa. Me olemme todella ainutlaatuinen toimija alallamme, ja halusimme tuoda sitä esiin brändissä. Koko projektin ajan tuntui, että dialogi meidän ja Ahooyn välillä toimi hyvin, ja meillä oli ymmärrys siitä, mitä halutaan yhdessä tehdä. Projektin tuloksena on upea brändi ja mahtava yhteistyökumppanuus.”
– Eero Honkanen, Memorian osakas, Hyvinkään hautaustoimiston yrittäjä

Yksilöllistä palvelua jokaiselle asiakkaalle

Pidimme ensiarvoisen tärkeänä, että Memorian yleinen olemus olisi nykypäivään sopiva. Saavutimme tämän luomalla visuaalisen ilmeen, joka poikkeaa alalla tavallisimmin käytetyistä teemoista. Lisäksi karistimme Memorian yleisestä olemuksesta aatteellisuuden, sillä toiminnan ytimessä on arvostus – ei ole yhtä oikeaa tapaa elää eikä myöskään järjestää hautajaisia.

Palvelupolkua haluttiin uudistaa niin, että kivijalkaliikkeeseen meneminen ei enää olisi välttämätöntä. Hautajaisjärjestelyjen hoitaminen mahdollistuisi kokonaan verkossa, kuitenkin yhä henkilökohtaista palvelua saaden. Muutkin alat ovat alkaneet tarjota palvelua verkossa, mutta hautaustoimistoilla ei tätä harppausta ollut vielä suuressa mittakaavassa otettu. Niinpä verkkosivuston uudistuksen yhteydessä loimme yhdessä Evermaden kanssa sovelluksen, joka auttaa asiakkaita hoitamaan hautajaisjärjestelyt kokonaan verkossa.

Irti vanhentuneesta ilmeestä

Halusimme uuden visuaalisen ilmeen olevan kevyt ja välttävän alan tavallisimmat kliseet. Kuvamaailmassa vältellään tavanomaisia teemoja, kuten merta ja lintuja, ja keskitytään niiden sijaan muuhun luontoon. Myös värimaailma on maanläheinen – valkoista, mustaa, persikkaa ja ruskean eri sävyjä.

Logon suunnittelussa haluttiin kunnioittaa vanhaa, vuosia palvellutta logoa. Tämän vuoksi vanhassakin logossa näkyneet kaaret on nyt erotettu omaksi elementikseen, jota voidaan käyttää monin tavoin Memorian grafiikoissa ja verkkosivustolla. Logo on yhä tunnistettavissa, mutta nykypäivään päivitettynä.

Palveluita kuvaamaan luodut ikonit ovat saaneet inspiraationsa luonnosta, erityisesti kasveista ja tähdistä. Keveän eleganteissa ikoneissa toistuvat logon kaarteet. Kokonaisuudessaan uuden brändin visuaalinen ilme on yhtenäinen ja moderni.

Verkkopalvelulla alan edelläkävijäksi

Tärkeä osa brändiuudistusta oli verkkosivuston uudistus. Aiemmin ongelmana oli sisällön kehno jäsentely, minkä vuoksi uusimme sivuston rakenteen. Nyt sisältö on johdonmukaisesti luokiteltu, joten tärkein tieto on helposti saavutettavissa eikä hautautunut piiloon. Selkeyden lisäämiseksi sisällön määrää karsittiin ja jäljelle jätettiin vain asiakkaan kannalta olennaisimmat asiat.

Uudessa brändissä haluttiin tuoda esiin Memoria-perheen yhtenäisyyttä ja verkostoon kuuluvien hautaustoimistojen omistajia ja tarinoita. Memoria on hautausalalla poikkeuksellinen konsepti, ja brändiuudistuksen avulla haluttiin tuoda esiin, mikä Memoria oikeastaan on ja mitä se tekee. Tämän vuoksi sivustolla on artikkeleita, joissa omistajat kertovat toimistojensa tarinasta, omasta matkastaan hautausalalla ja osallisuudestaan Memorian toimintaan.

Verkkosivustolla haluttiin aiempaa enemmän korostaa Memorian valtakunnallisuutta ja hautajaisten välityspalveluita. Lisäksi haluttiin modernisoida toimintaa tarjoamalla palvelua myös verkossa. Tämän vuoksi asiakkaiden avuksi luotiin yhteistyössä Evermaden kanssa sovellus, jolla hautajaisjärjestelyt hoituvat kokonaan etänä ilman tarvetta matkustaa hautajaispaikkakunnalle. Sovelluksen avulla hautausala tekee harppauksen nykypäivään, yhä henkilökohtaista palvelua tarjoten.

Asiakkuusjohtaja: Tatu Ahonen, Kimmo Härkönen

Verkkosivuston visuaalinen ilme ja suunnittelu: Piia Huttunen, Tiia Räikkönen 

Verkkosivuston koodaus: Aleksi Savolainen

Sovelluksen toteutus: Evermade

Tuotanto: Riikka Eskelinen, Piia Huttunen, Tiia Räikkönen, Sara Koskinen

Valokuvaus ja video: Petra Tiihonen

Haluatko kasvattaa bisnestäsi?
Niin mekin.
Ota yhteyttä.

Ilmoita meille aika, paikka ja varustus niin tulemme paikalle. Kartoitetaan tilanteesi yhdessä, jonka jälkeen kerromme sinulle avoimesti, miten olemme haasteesi kuulleet ja mitä ehdotamme sen ratkaisemiseksi. Se ei sido sinua mihinkään ja on täysin ilmainen. Jos tiedät mitä jo tarvitset, saat tarjouksemme työstä tämän lomakkeen kautta.