Legendat ovat totta

Opiskelu on aikakausi, jonka tarinat jäävät elämään

Savonia-ammattikorkeakoulun yhteishaun 2021 tavoitteena oli luoda Savonian brändin mukainen, huomiota herättävä ja tuloksia aikaansaava kampanja. Kirkkaiden ideoiden ja seurattavien tulosten toivossa Savonia kutsui meidät apuun. Luovan kampanjaidean hoksaamisen ohessa oman haasteensa tarjosi jo meneillään oleva verkkosivuston uudistus kanssamme. Kattavalla näkyvyydellä eri digitaalisissa kanavissa onnistuimme jakamaan sekä Savonia-brändiä rakentavaa sisältöä sekä lisäarvoa tuottavaa mainossisältöä. 

Millainen on sinun tarinasi?

Suomen ammattikorkeakoulut kilvoittelevat hakijoista hyvin samankaltaisilla kilpailueduilla, kuten koulutusalat, hyvä työllistyminen, kampuksen sijainti tai koko. Siksi oleelliseksi erottuvuustekijäksi muodostui hakijan mielenmaiseman ymmärtäminen. Vetovoimaisuus rakennetaan tarinalla, tunteella ja inspiraatiolla.

Parikymppiselle nuorelle ammatinvalinta on hankalaa. Harva meistä tietää vielä tuolloin, mitä haluaa elämässään tehdä, vaikka yhteiskunta ja ihmiset ympärillä odottavat yksilöltä menestystä. Nuorten aikuisten lisäksi kampanjan täytyi puhutella myös vanhempia hakijoita, jotka suunnittelevat muun elämänsä ohessa alan vaihtoa, monimuoto-opintoja tai osaamisen päivittämistä ylemmän AMK-tutkinnon muodossa.

Savoniassa ymmärretään opiskelijoiden mielenmaisemaa. Laaja kurssivalikoima, ammattikorkeakoulun käytännönläheinen koulutus ja hienot opiskelupuitteet tarjoavat järkeviä etuja, mutta eivät vahvaa tunneperäistä syytä valita Savonia. Opiskelijaelämä on 20-vuotiaan kohokohta, jonka aikana aikuistutaan ja rakennetaan ystävyyssuhteita, uraa sekä arkea. Koulutus kannattelee, antaa vaihtoehtoja ja tuo töitä. Itseä ei kannata verrata muihin, koska lopullinen urapolku rakentuu usein sattumien ja työkokemuksen perusteella.

Ajatuksemme tiivistyi omiin legendaarisiin opiskeluelämän hetkiin, joita meillä jokaisella tuntuu riittävän kerrottavaksi. Tarinoihin on helppo samaistua ja puskaradioefektin myötä ne muuttuvat legendoiksi, jotka jäävät elämään. Ja juuri niissä on opiskelun arvo tutkintotodistuksen lisäksi – uusissa kokemuksissa sekä kantavissa verkostoissa työhön ja elämään.

Käytännön toteutuksen avuksi pyysimme Alias Creativelta valokuvaaja Antti Karppisen, joka innostui ideastamme. Toteutus on mestarillinen pysäytys kolmesta legendaarisesta tarinasta, jotka herätimme henkiin myös videoiden muodossa. Lopulta kuvat päätyivät osaksi Karppisen portfoliota valokuvaajien FEP – Euroopan mestaruuskisoissa. Ja mestaruushan sieltä Antille tuli!

”Kuljimme kampanjan ajan Ahooy Creativen kanssa käsi kädessä aina konseptin suunnittelusta loppuraportointiin ja palautekeskusteluun saakka. Ahooyn ehdoton vahvuus on ideointi. Saimme heiltä tuoreita ja aiemmasta poikkeavia ajatuksia vaivattomasti. Sisältöjen ideointi yhdessä oli myös hauskaa ja herättelevää. Esimerkiksi kampanjaa varten tehdyt brändikuvat ja -videot olivat todella vaikuttavia. Kampanjailme ja tarina taustalla olivat hyvin suunniteltuja ja Savonian näköisiä.”
– Suvi Huttunen, Savonia-ammattikorkeakoulu

Kanavat

Rakensimme kampanjan ajaksi kattavan diginäkyvyyden, jonka tavoitteena oli herättää huomiota ja kiinnostusta sekä saada kävijöitä sivustolle. Lopullisena päämääränä oli opiskelupaikan valintaan vaikuttaminen ja Savonian hakijamäärän kasvatus. Kampanjan suunnittelun lähtökohtana oli samankokoinen budjetti kuin edellisvuonna.

Kanavina hyödynsimme YouTube- ja Google Display -mainontaa, some- ja hakusanamainontaa sekä offline-mediana ulkomainontaa (Mainonta Kuopion alueen busseissa sekä tienvarsinäytöt Pohjois-Savon alueella).

Kampanjan aikana teimme mainontaa sekä brändäävällä että taktisella tasolla, prospektoivan mainonnan ja uudelleenmarkkinoinnin keinoin; digikanavissa toteutimme Savonian tunnettuutta rakentavaa bränditason mainontaa, taktisempaa koulutusalakohtaista muistuttavaa mainontaa koulutusalojen sivuilla vierailleille sekä valituille koulutusohjelmille ohjelmakohtaista mainontaa. Lisäksi hakumainonnan avulla varmistimme löydettävyyden ja kotiutimme liikennettä erityyppisillä hauilla, aina yleisistä opintoihin ja opiskeluun liittyvistä hauista tarkempiin, yksittäisiin koulutusaloihin liittyviin hakuihin.

Tulokset

Kampanjan aikana digikanavissa mainosnäyttöjä kertyi yli 30 miljoonaa. Edellisvuoteen nähden esim. sosiaalisen median mainonnalla tavoitimme 66 % enemmän ihmisiä, edellisvuotta n. 27 % kustannustehokkaammin. 

Ajoimme myös sivustoliikennettä tehokkaasti – mainonnan tuomien sivustovierailuiden määrä kasvoi 90 % edellisvuoden kampanjajaksosta. Taktisena hakukiinnostusta mittaavana tavoitteena mittasimme Opintopolku-palveluun siirtymisiä. Mainonnan tuloksena opintopolkuun siirtyi 37 % enemmän kävijöitä kuin edellisvuonna. 

Kampanja oli onnistunut sekä bränditason tavoittavuuden että taktisempien liikenne- ja tavoitemittareiden valossa. 

Kampanjasuunnittelu ja -konsepti:
Kimmo Härkönen, Senni Eloranta, Teemu Salonen, Jukka Venäläinen, Ricardo Patiño, Timo Mansikka-aho, Pasi Piirainen

Tuotanto:
Teemu Salonen, Senni Eloranta, Simo Huovinen, Tuukka Ahonen, Iida Mähönen, Ada Vartiainen

Videot:
Simo Huovinen, Tuukka Ahonen

Digi:
Kata Kaski ja Heidi Hentula (Junko) sekä Tatja Kolehmainen

Some:
Teemu Pelkonen (Huhu Digital)

Valokuvaus:
Antti Karppinen, Laura Puntila (Alias Creative)

Savonian asiakastiimi:
Petteri Alanko, Suvi Huttunen, Klaudia Käkelä, Jade Jimenez

Haluatko kasvattaa bisnestäsi?
Niin mekin.
Ota yhteyttä.

Ilmoita meille aika, paikka ja varustus niin tulemme paikalle. Kartoitetaan tilanteesi yhdessä, jonka jälkeen kerromme sinulle avoimesti, miten olemme haasteesi kuulleet ja mitä ehdotamme sen ratkaisemiseksi. Se ei sido sinua mihinkään ja on täysin ilmainen. Jos tiedät mitä jo tarvitset, saat tarjouksemme työstä tämän lomakkeen kautta.