Hyvän elon, ilon ja olon kaupunki

Piäkaupungista päivää!

Kaupunkibrändejä uudistetaan ja kehitetään kiihtyvään tahtiin maailmalla ja myös ympäri Suomea. Syy on selvä. Siinä missä yritykset kilpailevat asiakkaista, tulee kaupunkien houkutella asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita pysyäkseen elinvoimaisina. Kuopio on noussut Suomen muuttovetovoimaisimpien kaupunkien listalla jo sijalle kaksi ja sen haluttiin näkyvän ja kuuluvan myös brändissä. Uusi brändi ilmentää kaikkea muuta, paitsi nukkuvaa maalaiskaupunkia.

Tiivis yhteistyömme Kuopion kaupungin kanssa jatkui brändin kehittämisen merkeissä. Tällä kertaa tarkastelun alle pääsi brändin kattotaso viestejä ja ilmettä myöten. Kaupunkien brändääminen eroaa merkittävästi yritysten brändäämisestä. Uniikkia tuotetta tai palvelua ei ole, sillä jokainen kaupunki tarjoaa samat peruspalvelut jo pelkästään lain puolesta. Siksi maine on jokaisen kaupungin arvokkain omaisuus.

Työn ytimessä oli löytää Kuopion kaupungin uniikkius. Uudistettu lupaus, kärkiviestit ja visuaalinen ilme edustavat nyt Kuopion monimuotoista joukkoa asukkaita, yrityksiä ja muita toimijoita. Brändi on tunnistettava eri käyttökohteissa ja helpompi upottaa erilaisiin ympäristöihin. Samalla kaupunki antaa brändin avulla kuopiolaisille sekä syyn että luvan olla ylpeitä kotikaupungistaan.

Elo, ilo ja olo löytyivät yhdessä

Brändikokemuksen nykytilan ymmärtämiseksi selvitimme Suomen muiden kaupunkien tekemisiä sekä hyödynsimme Kuopion kaupungin teettämiä laajoja tutkimuksia. Poikkeuksellisen työstä teki se, että sitä edistettiin kaupungin oman markkinointitiimin kanssa erittäin tiiviissä yhteistyössä. Niinpä pyörimme viikoittain Kuopion kaupungintalolla tietyn kysymyksen tai aihealueen parissa, työstimme eri vaiheita eteenpäin ja kävimme yhdessä läpi havaintoja ja läpimurtoja. 

Pitkistä pohdinnoista löytyivät brändin arvot palo, virta ja vapaus, jotka näkyvät sekä viesteissä että visuaalisissa elementeissä. Keskeiseen pohdintaan nousi kaupungin jo vuosia miettimä ajatus hyvästä elämästä. Mitä se on? Kysymys herättää lisää kysymyksiä, joita todennäköisesti jokainen kaupunkilainen tai Kuopioon muuttoa harkitseva pohtii jossain kohti elämäänsä. Miltä elämäni siellä näyttäisi? Mitä siellä voi harrastaa? Onko siellä työpaikkoja? Millainen siellä on ilmapiiri? Ovatko ihmiset mukavia? Voisinko hyvin siellä?

Kuopiossa hyvä elämä tiivistyi kolmeen asiaan. Elo, ilo, olo -lorusta kasvoi lopulta tärkeä viesti, mutta myös vahva visuaalinen elementti. Elo, ilo ja olo edustavat henkilökohtaisia, konkreettisia asioita, jotka tekevät kaupungista jokaiselle asukkaalle merkityksellisen.

Yksi lupaus, kolme vahvaa viestiä sekä savolainen silmänisku

Kaupunki kaipasi viestintään selkeää brändin kiteytystä, mutta miten yksi slogan pystyisi puhuttelemaan jokaista 122 500 kaupunkilaista? Lopulta sekä lupaus että kärkiviestit rakentuivat elon, ilon ja olon ympärille. 

Kaupungilla on tärkeä rooli mielialajohtajana. Sen tehtävä on ruokkia myönteistä mielialaa, tsempata yhteisissä haasteissa sekä rakentaa yhteistyötä, sallivuutta ja tasa-arvoa. Siksi äänensävyn haluttiin olevan rento, jotta brändi olisi helposti lähestyttävä ja kutsuisi keskusteluun. 

#piäkaupunki -tägiä käytetään viestinnässä tunnisteena, tehokeinona ja tarvittaessa allekirjoituksena. Se on leikkisä savolainen silmänisku täynnä hyväntahtoista ja pysäyttävää oivallusta. Kuopio on kuopiolaisten hyvän elämän pääkaupunki ja olemme siitä ylpeitä. Mutta miksi vain sana pää on väännetty PIÄksi? No koska Kuopiossa elävät sulassa sovussa sekä savolaislähtöiset originaalimurteet että kirjakieli, kuten kaikki muutkin maailman kielet.

Kuopio, jota et ole vielä nähnyt

Kuopio on kasvanut ja muuttunut huomaamattamme. Kaupunki on täynnä erilaisia skenejä, joissa näkyy asukkaiden monimuotoisuus. Siksi uuden brändin tuli edustaa selkeästi monimuotoisessa porukassa ja taipua tunnistettavaksi eri tarpeissa. 

Laajensimme aiemmin hyvin rajallista värimaailmaa ja nyt uusi ilme mahdollistaa lukuisten eri väriyhdistelmien käytön. Kuvamaailmaa lähdettiin kehittämään brändityön yhteydessä alkunsa saaneella UG Kuopio -projektilla. Sen tavoitteena on kuvittaa Kuopiota ennennäkemättömällä tavalla lyhyiden videoiden ja kaupunkikuvien avulla. Kuvien rinnalle tuotiin myös animaatioita, joilla viestintään saatiin mukaan liikettä.

Uusi ilme ilmentää kuopiolaisuutta: luontoa, kulttuuria ja nautintoja rakastavaa leppoisaa väestöä, kaupunkia upean luonnon ja vesistöjen äärellä. Kaupunkia, jossa on modernia tulevaisuuteen katsovaa draivia ja hyväksyvä, monimuotoisuutta ruokkiva ilmapiiri. Kuopiossa jokaisen on mahdollista elää oman näköistä elämää ja saavuttaa omia unelmiaan kaikissa elämän vaiheissa.

Brändiportaali on loikka nykypäivään

Uusi brändi kasattiin brändiportaaliin, josta brändin ohjeisto on helposti saatavissa milloin tahansa. Portaalin tavoitteena on saattaa brändi niiden henkilöiden tietoon, jotka osallistuvat kaupungin viestintään. Brändiportaalin etu perinteiseen PDF-manuaaliin nähden on juurikin sen helppo saatavuus ja käytettävyys: tiedosto ei huku sähköpostin tai tietokoneen uumeniin, kun portaali sijaitsee verkossa. Portaalista saa ladattua kaikki viestinnässä tarvittavat tiedostot, ja sitä saa tarvittaessa päivitettyä helposti. Portaalin saa myös kätevästi esitystilaan isompaa yleisöä varten.

Tutustu brändiportaaliin: https://kuopionkaupunki.brandiportaali.fi/ 

”Meidän kaikkien kuopiolaisten omistaman Kuopio-brändin kehittäminen ja vaaliminen on meille kunniatehtävä. Brändin tulee olla kuopiolaisille totta ja muille haluttava. Tarvitsimme rinnalle kumppanin, joka jakaa samat arvot ja ymmärtää Kuopio-brändin merkityksen. Symbioottinen työskentelytapa ja kaupunkistrategian sekä brändin evoluution ymmärtäminen olivat edellytys onnistuneelle työlle. Olen kiitollinen matkasta ja tyytyväinen lopputulokseen.”
Kirsi Soininen, Kuopion kaupungin markkinointijohtaja

Asiakkuusjohtaja: Anne Vänttinen

Projektipäällikkö: Satu Hilden

Luova johto: Tatu Ahonen

Luova kirjoittaja: Senni Eloranta

AD: Johanna Karjalainen

Tuotanto: Senni Eloranta, Johanna Karjalainen, Aleksi Savolainen, Jarno Sutinen, Iida Mähönen, Minttu Stranius

Haluatko kasvattaa bisnestäsi?
Niin mekin.
Ota yhteyttä.

Ilmoita meille aika, paikka ja varustus niin tulemme paikalle. Kartoitetaan tilanteesi yhdessä, jonka jälkeen kerromme sinulle avoimesti, miten olemme haasteesi kuulleet ja mitä ehdotamme sen ratkaisemiseksi. Se ei sido sinua mihinkään ja on täysin ilmainen. Jos tiedät mitä jo tarvitset, saat tarjouksemme työstä tämän lomakkeen kautta.