Liike-elämänvoimaa

Liiketoimintaympäristön muutos vaati brändistrategian.

Perinteinen ja pitkän historian omaava KPY on tehnyt kokonaisvaltaista uudistumista pitkään. Jo vuonna 1883 alkunsa saanut KPY on kokenut historiansa aikana useita uudistuksia. Nykyiselle uudistukselle alkutahdit lyötiin jo 2000-luvun alussa, jolloin osuuskunnan strategiaa alettiin uudistamaan. Nyt KPY tarvitsi uuden brändistrategian, jolla kirkastettaisiin brändi-identiteetti, joka osaltaan helpottaisi markkinointia sekä liitäisi osuuskunnan uuden sykkivän sydämen, KPY Novapoliksen, selkeäksi osaksi KPY-brändiä. Siinä hetkessä me tulimme mukaan auttamaan.

Omistautuminen, yhteisöllisyys, rohkeus.

KPY Novapoliksen tavoite uudistaa kokemus työntekemisestä ja työpäivästä vaati myös kattobrändin kirkastamista, jotta brändi olisi kauttaaltaan yhtenäinen. Osuuskunnan brändihierarkiamalli tuli kirkastaa kautta linjan, jotta markkinointiin saataisiin suunnitelmallisuutta ja alabrändien lanseeraukset tukisivat johdonmukaisesti KPY:n tavoitteita. KPY:n kattobrändin selkeä tarve oli viestiä sen tuottamista lisäarvopalveluista omistajille, sijoittaja- ja omistajapalveluista sekä alueen liike-elämän kiihdyttämisen eteen tehdystä työstä. Halusimme, että KPY viestii kautta linjan omistautuneisuutta, yhteisöllisyyttä ja rohkeutta, jota he päivittäisessä työssään tarjoavat.

Liike-elämänvoimaa.

Strategiatyön ja brändi-identiteetin kirkastamisen tuloksena KPY viestii arvokkuutta ja uudistumiskykyä niin viesteissään kuin visuaalisella ilmeellään. Brändihierarkian kirkastamisen ansiosta KPY vastasi muutokseen, jonka takia brändistrategiaa alettiin tekemään. Liiketoimintaympäristön muutos, joka oli heijastunut tytäryhtiöihin ja niiden talouden kehitykseen, on uuden strategian ansiosta hallinnassa. Nyt kumppanuudet ja vastuullisuus korostuvat KPY:n strategiassa ja alabrändit palvelevat kattotason tavoitteita. KPY on nyt selkeästi elinvoiman ja liike-elämän kiihdyttäjä ja viestii sitä niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.

Sisäisesti tärkein uudistus oli brändihierarkiamallin kirkastus. KPY toimii nyt selkeästi kolmen eri tytäryhtiön kattobrändinä. Osuuskunta KPY on sijoittajille ja omistajille, KPY Novapolis on modernin työpäiväkokemuksen mahdollistaja ja KPY Sisäpiiri tarjoaa lisäarvoa Novapoliksen yhteisölle sekä omistajille. Kaikki alabrändit jakavat yhteiset arvot, jotka määrittävät muun muassa sen, että päivittäinen tekeminen on johdonmukaista.

Brändi-identiteetin kirkastaminen tapahtui osissa, jonka seurauksena KPY:n persoonallisuus heijastuu jokaisessa tilanteessa. Identiteetin kirkastamiseen kuului esimerkiksi kärkiviestien laatiminen, jotka toimivat kärkiargumentteina kohderyhmille sekä rakentavat tunnistettavaa ja yhtenäistä brändiviestintää.

Brändi-identiteetin kirkastamisen ohessa uusittiin myös brändipersoona, johon kuuluu esimerkiksi viestinnän äänensävy. Tämä tekee brändistä erilaisen ja mielenkiintoisen sekä auttaa asiakasta löytämään yhtymäkohtia brändiin. KPY on nyt persoonaltaan ennen kaikkea omistautunut vaikuttaja, mutta lisäksi rohkea suunnannäyttäjänä ja yhteisöllisyyden edistäjä.

Uudistuksessa myös KPY:n visuaalinen identiteetti päivitettiin niin logon, typografian kuin kuvamaailman osalta. Visuaalisen suunnittelun avainsanoina toimivat arvokas, moderni ja selkeä. Uudistuneen logon tueksi luotiin tunnistettavat geometriset elementit, jotka tukevat brändin visuaalista ilmettä. Näiden elementtien avulla tekstit ja kuvat muodostavat visuaalisesti ehjän kokonaisuuden sekä värimaailman, josta KPY on helposti tunnistettavissa.

Strategiatyön valmistuttua KPY:lle rakennettiin myös uudet verkkosivut. Verkkosivustolla uusi brändi-identiteetti, viestit ja visuaalinen ilme luovat selkeän kuvan KPY:stä ja sama ilme säilyy läpi osuuskunnan koko brändihierarkian, jättäen kuitenkin tilaa tytäryhtiöille.

Brändityö- ja strategia:
Tatu Ahonen, Pasi Piirainen

Brändi-identiteetti:
Jukka Venäläinen, Senni Eloranta

Tuotanto:
Jenni Loimulahti, Iida Mähönen, Riikka Eskelinen, Simo Huovinen

Asiakkuuspäällikkö:
Kirsi Venäläinen

Haluatko kasvattaa bisnestäsi?
Niin mekin.
Ota yhteyttä.

Ilmoita meille aika, paikka ja varustus niin tulemme paikalle. Kartoitetaan tilanteesi yhdessä, jonka jälkeen kerromme sinulle avoimesti, miten olemme haasteesi kuulleet ja mitä ehdotamme sen ratkaisemiseksi. Se ei sido sinua mihinkään ja on täysin ilmainen. Jos tiedät mitä jo tarvitset, saat tarjouksemme työstä tämän lomakkeen kautta.