Let's get to work

Suomalaisia ratkaisuja työn johtamiseen

Hiljattaisen kasvun myötä Kiholle oli syntynyt tarve uudistaa brändiään. Kiho tarjoaa ratkaisuja kenttätyön- ja kalustonhallintaan sekä työajanseurantaan tehostaakseen näin asiakkaidensa yritysten toimintaa ja lisätäkseen niiden työntekijöiden ja -johtajien vapaa-aikaa. Nyt tavoitteena oli laajentua ulkomaille, joten uuden brändin tuli vedota kansainväliseen yleisöön. Keskeisimpien asiakasryhmien määrittelyssä oli vaikeuksia, minkä seurauksena oikeanlaisen viestinnän sävyn löytäminen oli haastavaa. Brändi kaipasi kirkastusta, joten me tulimme mukaan auttamaan.

Selkeyttä viestintään

Kiho tarvitsi viestintäänsä selkeyttä ja yhdenmukaisuutta. Viestinnän tulisi välittää yrityksen arvoja ja kulttuuria, jolloin sillä tavoitettaisiin nämä arvot jakavat asiakkaat. Viestinnän äänensävy tulisi uudistaa niin, että se välittäisi yrityksestä positiivista kuvaa ja vahvistaisi käsitystä siitä, että Kiho tukee asiakkaitaan näiden tavoitteissa. Viestinnän selkeyttämisellä varmistettaisiin, että asiakkaat ovat ajan tasalla Kihon uudistuksista ja että he kokisivat mielipiteidensä tulevan kuulluksi.

Rento asenne edellä

Brändiuudistuksen seurauksena Kiholle luotiin rento ja epävirallinen äänensävy, joka puhuttelee kohdeyleisöä kannustavasti ja heille tutulla kielellä. Mutkattomalla tavallaan viestiä Kiho kertoo ymmärtävänsä asiakkaansa haasteet ja tarjoavansa ratkaisuja juuri niihin. Kihon viestinnän keskeisin tavoite on selkeys, joten epävirallisuudestaan huolimatta viestintä ei ole niin leikkisää, että se veisi yritykseltä uskottavuutta. Kiho luottaa rentoon viestintätyyliin, jolla asiakkaalle luodaan hyvä olo yrityksen kanssa toimimisesta.

Kihon brändiuudistuksen tavoitteena oli kirkastaa ajan mittaan hämärtynyttä brändiä ja tuoda sitä nykyhetkeen sopivammaksi. Visuaalisen ilmeen uudistamiseksi Kiholle luotiin uusi logo ja typografisia elementtejä, jotka toistavat Kiholle tyypillisiä rohkeita, selviä linjoja ja pyöreitä muotoja. Kihon graafisiin elementteihin kuuluvat viivat ja nuolet, jotka kuvaavat yrityksen liikkuvuutta ja joustavuutta. Kypärät kuvaavat ymmärrystä asiakkaiden eri alojen kenttätyöstä. Olennaisena osana Kihon graafisia elementtejä on Zeppo, sovelluksen käyttäjän kumppani, jonka tarkoitus on tuoda tekoäly asiakkaan lähelle helposti lähestyttävällä tavalla.

Yksi keskeisimmistä Kihon arvoista on suomalaisuus, minkä vuoksi hyödynsimme sitä visuaalisen ilmeen rakentamisessa. Kihon kuvituksissa toistuvat suomalainen luonto, vapaa-aika, iloiset ja rennot ihmiset sekä yleinen kepeys. Uuden visuaalisen ilmeensä avulla Kiho vahvistaa imagoaan suomalaisena yrityksenä riippumatta siitä, missä päin maailmaa asiakas on.

Olennaisena osana brändiuudistusta oli Kihon kärkiviestien määrittely. Kärkiviesteiksi muotoutuivat lupaus yksinkertaistaa ja optimoida asiakkaiden kaluston, työvoiman ja oman ajan käyttöä sekä rakentaa maailman parasta kaluston ja kenttätyön hallinta-alustaa. Kihon keskeisiksi arvoiksi määriteltiin päämäärätietoisuus, omistautuminen ja suoraselkäisyys, jotka ohjaavat kaikkea Kihon toimintaa.

Viestinnässään Kiho pyrkii aina välittämään arvojaan ja siten saamaan asiakkaita, jotka jakavat nämä arvot. Päämäärätietoisuus, omistautuminen ja suoraselkäisyys näkyvät viestinnän selkeydessä ja epävirallisuudessa. Viestinnän äänensävyllä halutaan välittää kuvaa luotettavasta liikekumppanista tai ystävästä. Tämän vuoksi Kihon äänensävy ei ole tunkkaisen virallinen, vaan rento ja ystävällinen.

Brändi-identiteetin kirkastamisen tuloksena Kihon viestintä on nyt yksinkertaista ja selkeää, mutta kuitenkin rentoa ja asiantuntevaa. Viestinnällä tavoitetaan uusia asiakkaita ja pidetään jo olemassaolevat asiakkaat ajan tasalla palveluissa tapahtuvista muutoksista. Uudistuneen visuaalisen ilmeen avulla Kiho on tunnistettava alustasta riippumatta, mikä lisää yrityksen tunnettuutta ja vahvistaa mielikuvia, joita brändillä halutaan herättää.

Strategia:
Megan Järvinen

Creative Director:
Ricardo Patino

Creative Copywriter:
Julian Levy

Art Director:
Jukka Venäläinen

Haluatko kasvattaa bisnestäsi?
Niin mekin.
Ota yhteyttä.

Ilmoita meille aika, paikka ja varustus niin tulemme paikalle. Kartoitetaan tilanteesi yhdessä, jonka jälkeen kerromme sinulle avoimesti, miten olemme haasteesi kuulleet ja mitä ehdotamme sen ratkaisemiseksi. Se ei sido sinua mihinkään ja on täysin ilmainen. Jos tiedät mitä jo tarvitset, saat tarjouksemme työstä tämän lomakkeen kautta.