Hetki aikaa toiveille

Vaikka mieli on raskas, hautajaisten järjestämisen ei tarvitse olla

Kuopion Hautaustoimisto Niiranen halusi tehdä heidän kanssaan asioimisesta mahdollisimman miellyttävää. Perinteinen kuopiolainen yritys oli kokenut yrittäjävaihdoksen ja havaitsi tarpeen uudistua. Koska asioiminen hautaustoimiston kanssa tapahtuu silloin, kun ihminen on surun keskellä, on erittäin tärkeää, että ammattitaito ja empatia välittyvät asiakkaalle ensivaikutelmasta lähtien, jokaisessa tilanteessa. Se miltä yritys näyttää ja mitä yritys viestii ulospäin, oli tärkeää uudistaa, koska Hautauspalvelu Niiranen halusi, että yrityksen toimintatavat käyvät asiakkaalle ilmi jo ensimmäisestä hetkestä lähtien. Tässä hetkessä me tulimme mukaan auttamaan.

Viestintä osana surutyötä

Tiedostimme, että viestinnällä, niin sanallisesti kuin visuaalisesti, on erittäin suuri vaikutus ihmisen surutyöhön menetyksen hetkellä, sillä se ei saa ainakaan vaikeuttaa valmiiksi vaikeaa tilannetta. Halusimme myös tuoda selkeästi esille Niirasen arvoista etenkin ekologisuuden, joka on selkeästi osa heidän palveluitaan ja olennainen osa uusien nuorien yrittäjien ideologiaa. Pääviestintäkanavana toimii Hautauspalvelu Niirasen verkkosivut ja meidän tehtävänämme oli uudistaa sivusto siten, että brändin uusi ilme ja viestit tuovat esille inhimillisyyden ja ammattitaidon, eli sen millainen Hautauspalvelu Niiranen on.

Rauhallinen ja inhimillinen

Selkeä asiakaslähtöinen viestintä ja rauhoittava visuaalinen ilme olivat selkeimmät uudistuksen tuomat elementit Hautaustoimisto Niirasen brändiuudistuksessa. Perinteinen ja luonnonmukaisia palveluita tuottava yritys viestii nyt selkeästi arvojaan niin päivittäisessä tekemisessä kuin myös viestinnässään ulospäin. Visuaalisen ilmeen rauhoittavat ja luonnolliset yksityiskohdat, sekä luonnosta inspiraationsa saaneet värit luovat Hautaustoimisto Niirasesta brändin, joka rauhoittaa asiakkaan keskellä suurta surua. Nyt Hautaustoimisto Niirasen brändi huokuu arvokkuutta, rauhallisuutta ja asiantuntijuutta, jolloin uusi asiakas luottaa palveluun jo ensikosketuksesta lähtien.

Sivuston kieliasu ja viestit mietittiin tarkkaan. Ne suunniteltiin asiakaslähtöisesti siten, että Niirasen arvot välittyvät myös teksteistä. Sisällön tulee palvella ihmistä vaivattomasti, koska asiakas on kenties ainutlaatuisessa elämäntilanteessa, jossa ajatus ei ole kirkas ja tilanne ei ole entuudestaan tuttu. Visuaalista ilmettä hallitsevat nyt pellavan ja havun värit sekä saman teeman visuaaliset elementit, jotka ovat rauhoittavia ja luonnollisia sekä viestivät samalla Niirasen ekologisista arvoista.

Typografia eli fontit ovat selkeitä ja helposti luettavia sekä rakenteeltaan kevyitä. Ne tukevat hyvin Niirasen hienovaraista ja asiantuntevaa lähestymistapaa asiakkaitaan kohtaan. Brändiuudistuksessa myös Hautaustoimisto Niirasen logo uudistettiin. Nyt uusi logo viestii sitä arvokkuutta, jonka hautaustoimiston palveluiden kuuluukin.

Verkkosivujen rakenne ja sisällöt suunniteltiin palvelemaan käyttäjää mahdollisimman yksinkertaisesti ja helppokäyttöisesti. Kaikki tehtiin asiakkaan tarpeita huomioiden, juuri niin kuin Hautaustoimisto Niiranen tekee päivittäisessä työssään.

Raskaan elämänvaiheen helpottamiseksi ja hautajaisten suunnittelun tueksi rakensimme myös lomakkeen, jossa on myös hintalaskuri. Hintalaskurin tarkoituksena on lisäksi korostaa, mitä asioita hautajaisten järjestämisessä on otettava huomioon. Tämä helpottaa järjestelyiden hahmottamista, kun ajatukset ovat usein sekaisin hankalan elämänvaiheen takia. Lomakkeen ja hintalaskurin avulla hautajaisten järjestelyistä vastaava ihminen voi halutessaan rauhassa ja itsenäisesti suunnitella viimeisen matkan tärkeälle ihmiselleen.

Brändityö ja verkkosivuston suunnittelu:
Kimmo Härkönen, Senni Eloranta, Jukka Venäläinen, Tatu Ahonen

Tuotanto:
Senni Eloranta, Jukka Venäläinen, Petrus Rantamäki

Valokuvaus:
Petra Tiihonen

Haluatko kasvattaa bisnestäsi?
Niin mekin.
Ota yhteyttä.

Ilmoita meille aika, paikka ja varustus niin tulemme paikalle. Kartoitetaan tilanteesi yhdessä, jonka jälkeen kerromme sinulle avoimesti, miten olemme haasteesi kuulleet ja mitä ehdotamme sen ratkaisemiseksi. Se ei sido sinua mihinkään ja on täysin ilmainen. Jos tiedät mitä jo tarvitset, saat tarjouksemme työstä tämän lomakkeen kautta.