Let the money flow.

Täydellinen brändiuudistus luo pohjan uudelle kasvulle

SKJ Systems Ltd Oy on yksi Suomen johtavista kassa-, toiminnanohjaus- ja verkkokauppajärjestelmien toimittajista. Yritys luo asiakkailleen menestystä suunnittelemalla ja toteuttamalla monikanavaisia kassavirtaratkaisuja. SKJ Systemsin kulmakiviä ovat vahva liiketoimintaymmärrys ja jatkuva tuotekehitys.

Saimme vuonna 2017 tehtäväksemme uudistaa SKJ Systemsin (ent. Suomen Kassajärjestelmät Oy) brändin. Kilpailluilla markkinoilla toimivan yrityksen oli asemoitava itsensä uudelleen agressiivisesti markkinoivien uusien toimijoiden rynnistettyä alalle. Lähtökohdat brändin kirkastamiselle olivat kuitenkin erinomaiset: yrityksen tuote oli priimakunnossa. Se oli jopa monella tapaa kilpailijoiden tuotetta parempi, mutta yrityksellä oli vaikeuksia viestiä tuotteestaan asiakkailleen. Vanha brändi ei myöskään enää vastannut sitä, millaiseksi yritys ja tuote oli vuosien aikana kehittynyt, mikä rajoitti kasvua ja oli esteenä kansainvälistymiselle.

Brändi voi keksiä itsensä uudelleen

Työn tavoitteena oli rakentaa brändi, joka on vähintään yhtä vahva kuin yli 20 vuotta toiminut yritys ja sen tuote sekä kohottaa yrityksen profiilia, lisätä vetovoimaisuutta ja kiinnostavuutta. Tavoitteena oli lisäksi muun muassa ratkaista, miten SKJ Systems puhuttelee kahta hyvin erilaista kohderyhmää; pieniä yhden myymälän ja/tai verkkokaupan yrityksiä sekä suuria ketjuyrityksiä.

Ymmärrys, suunta ja strategia

Brändiuudistus toteutettiin vahvasti kansainvälistymistarve edellä. Ensimmäisenä osana brändityötä kirkastimme jo tehdyn strategiatyön pohjalta yrityksen vision ja mission. Tässä vaiheessa tärkeässä roolissa oli asiakkaan kanssa yhteisen ymmärryksen rakentaminen workshop-työskentelyn kautta.

Uudet rakennuspalikat

Seuraavaksi selkeytimme yrityksen brändihierarkian: Yritysbrändit siirrettiin taustalle kommunikoimaan kumppaneiden ja työntekijöiden kanssa sekä allekirjoittamaan kahta uutta tuotebrändiä. Asiakkaita puhuttelemaan luotiin Jeemly ja Flowvy -tuotebrändit.

Tuotebrändeille haimme riittävän abstraktit nimet, jotta ne voidaan suojata. Nimien tuli olla yksinkertaisia, mutta myös riittävän kiinnostavia. Myös yrityksen nimi uudistui kansainvälisillä markkinoilla toimivaan muotoon SKJ Systems Ltd Oy.

 

Uusi tunnistettava identiteetti ja ilme

Kun hierarkia-ajattelu oli valmis, määrittelimme molemmille tuotebrändeille omat identiteetit, joissa on yhtymäkohtia, mutta erilaiset tavoitemielikuvat ja erottautumistekijät. Teimme kahta brändiä rinnakkain, ja siltä pohjalta loimme molemmille visuaalisen identiteetin, viestikärjet ja tarinat. Taustalle jääville yritysbrändeille teimme myös perusmäärittelyn, jotta uudistus olisi kokonaisvaltainen ja tukisi uusien tuotteiden brändiä.

Matkalla kassavirtojen alkulähteille on saanut sukeltaa melko syvälle asiakkaan liiketoiminnan ytimeen. Mitä enemmän toimialasta oppii, sitä kiinnostavammaksi aihe muodostuu. Syntyy vahva, henkilökohtainen side asiakkuuteen. Kaikkein palkitsevinta on ollut huomata miten näinkin tylsähkö aihe herää eloon viestien ja uuden visun avulla.
– Jaakko Forss, AD, Ahooy Creative

Videotuotanto

Facebook

Instagram

”Messuilla keväällä 2018 konkretisoitui brändimme hienous. Jokainen meistä totesi, että erotuimme eduksemme siitä, miltä muut näyttivät ja miten he puhuivat. Meillä on dynaaminen, raikas ja tunnistettava ilme!”
– Aarno Hartikainen, toimitusjohtaja SKJ Systems Oy Ltd.

Haluatko kasvattaa bisnestäsi?
Niin mekin.
Ota yhteyttä.

Ilmoita meille aika, paikka ja varustus niin tulemme paikalle. Kartoitetaan tilanteesi yhdessä, jonka jälkeen kerromme sinulle avoimesti, miten olemme haasteesi kuulleet ja mitä ehdotamme sen ratkaisemiseksi. Se ei sido sinua mihinkään ja on täysin ilmainen. Jos tiedät mitä jo tarvitset, saat tarjouksemme työstä tämän lomakkeen kautta.