Uutta luonnon voimaa

Kaupungin hyvälle kehitykselle etsittiin jatkumoa

Kaupungin strategiassa oli asetettu tavoitteet korkealle vuoteen 2020 mennessä. Kuopio halusi kehittää imagoaan ja vetovoimaansa suunnitelmallisesti kohti avoimempaa, edistyksellisempää ja yhteisöllisempää kaupunkia, joka houkuttelee asukkaita, työmaailman huippuosaajia ja matkailijoita. Kaupunki halusi myös löytää yhtenäisemmän tavan rakentaa Kuopio-brändiä.

Kuopion kaupunki on noussut Suomen neljän kiinnostavimman kaupungin joukkoon ja tätä hyvää liikeenergiaa halutaan yhä voimistaa. Kuopiossa on hyvä, eteenpäin työntävä vire ja se on huomattu myös muualla Suomessa.

Kuopio ammentaa luonnostaan

“Kuopiossa on oivallettu elämästä jotain” -ajatus antoi suunnan brändille. Savolaisessa elämäntavassa ja -katsomuksessa on jotain sellaista viisautta – luonnonvoimaa – jonka haluttiin nähdä elävän myös Kuopion brändissä. Brändin kulmakiviksi valikoituivat elämänlaatu, ympäristö, vapaus ja kasvu.

Kuopion houkuttavuus muodostuu luonnon ja kaupungin, vapaa-ajan ja työn, kasvun ja turvallisuuden sekä kansainvälisyyden ja paikallisuuden kiehtovista kontrasteista sekä niiden juuri oikeasta tasapainosta. Siksi brändin kärkiviesteissä puhutaan, että esimerkiksi inspiraatio, kasvu, kiireettömyys ja ystävyys ovat täällä yhtä vahvoja kuin meitä ympäröivän luonnon voimat.

Kuopion uudet luonnonvoimat

Brändiuudistuksen myötä syntyi uusi brändistrategiakirja sekä uudistunut visuaalinen ilme sisältäen kärkiviestien, kerronnan, kuvien ja grafiikoiden tyylit. Viime vuosina brändi on jalkautunut kaikkialle kaupunkiympäristöön kaupunkipyöristä museoihin ja julkaisuista verkkosivuihin tehden Kuopion viestinnästä tunnistettavaa ja johdonmukaista.

 

Haluatko kasvattaa bisnestäsi?
Niin mekin.
Ota yhteyttä.

Ilmoita meille aika, paikka ja varustus niin tulemme paikalle. Kartoitetaan tilanteesi yhdessä, jonka jälkeen kerromme sinulle avoimesti, miten olemme haasteesi kuulleet ja mitä ehdotamme sen ratkaisemiseksi. Se ei sido sinua mihinkään ja on täysin ilmainen. Jos tiedät mitä jo tarvitset, saat tarjouksemme työstä tämän lomakkeen kautta.