Hyvä energia tarttuu

Hyvä energia tarttuu

Ilmastopoliittiset päätökset ovat muuttaneet radikaalisti energiateollisuutta kaikkialla maailmassa. Sen seurauksena myös Kuopion Energian oli toimittava nopeasti säilyttääkseen asemansa markkinoilla. Yritys valitsi kantavaksi teemaksi uudistumiselleen vahvan paikallisen läsnäolon. Samalla se tarvitsi tavan reagoida muuttuneisiin sitouttamissääntöihin. Siinä hetkessä me tulimme mukaan auttamaan.

“Kuopion Energian sähkönmyynti siirtyi vuoden 2019 alussa energiapalveluyhtiö Väreelle, jolloin tuli tarve miettiä perinpohjaisesti, millainen yritys Kuopion Energia nyt on ja millainen yritys haluamme olla tulevaisuudessa. Eli brändistrategialle oli selkeä tarve.”
-Satu Nurminen, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Kuopion Energia

Paikalliset sankarit

Kuopion Energialla oli valmiiksi vahva asema markkinoilla, mutta yrityksen imago ei vastannut sitä, miten pitkäaikaiset asiakkaansa kokivat heidät. Samalla kun autoimme asiakastamme ajattelemaan itsensä, tuotteensa ja palvelutarjontansa uudelleen, oivalsimme myös, että heidän tulisi muistuttaa kaupunkilaisia siitä, että paikallisena energiantuottajana yhtiö on tärkeä osa yhteisöä.

Energia on meissä

Loimme brändistä lähestyttävän ja samaistuttavan –  kuin hyvän naapurin. Vahvistimme brändiä strategialla ja siitä johdetuilla sisällöillä, jotka puhuttelevat paikallista kaupunkiyhteisöä.

Mitä avoimemmin ja selkeämmin Kuopion Energia viestii asukkailleen puhtaamman energiantuotannon ratkaisuista ja tavoitteestaan luoda muutosta parempaan, sitä todennäköisemmin he saavat kaupunkilaiset tuekseen ja luottamaan yrityksen tarjoamiin palveluihin.

Luova lähestymistapamme (visuaalinen ja viestinnällinen) sisältömarkkinointiin ja sen sulauttaminen osaksi parhaita käytäntöjä on tuonut uutta puhtia Kuopion Energian markkinointiin. Se on boostannut olemassaolevia ja tasoittanut tietä uusille viestinnällisille avauksille, jotka tavoittavat yleisön varmasti verkossa ja muualla.

“Brändistrategiaprosessi eteni todella sujuvasti. Oli melkein hämmästyttävää, miten jo ensimmäiset luonnokset brändistrategiasta istuivat koko johtoryhmään niin hyvin. Stategian työstäminen oli hyvin systemaattista ja siinä pysyttiin hienosti suunnitellussa aikataulussa.”
-Satu Nurminen, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Kuopion Energia

Paikallinen sankari

Päätimme tehdä Kuopion Energiasta paikallisen sankarin. Punnitsimme vaihtoehtoja ja teimme suuria päätöksiä yhdessä Kuopion Energian ohjausryhmän kanssa. Sovimme yksimielisesti kolmesta pääteemasta, joiden ympärille rakennamme uuden brändin. Miten siis lähdimme vahvistamaan Kuopion Energian asemaa kaupunkilaisten mielissä energian ja kaukolämmön toimittajana Kuopion alueella?

 

Yhdistämällä

Ymmärsimme, että Kuopion Energialla on paikallisena energiantuottajana ainutkertainen tilaisuus auttaa aluettaan siirtymään kiertotalouteen. Uskomme, että siinä se voi onnistua vain hyvä kautta, kannustamalla ja rohkaisemalla kaupunkilaisia – asukkaita, yrityksiä ja poliittisia päättäjiä – tekemään yhdessä valintoja paremman huomisen puolesta.

Sinkosimme ilmoille muutoksen tulikipunan: loimme vahvan brändistrategian kylki kyljessä Kuopion Energian kanssa työstäen. Kipinästä kasvoi roihu, tenhoava ja tarkoituksenmukainen brändi, joka palaa kirkkaalla liekillä. Se puhuu omalla, selkeästi tunnistettavalla äänellä. Näyttää ja tuntuu hyvältä. Herättää kiinnostusta, sitouttaa ja palvelee yleisöä.

Kirkastamalla.

Mitä avoimemmin ja selkeämmin Kuopion Energia viestii asukkailleen puhtaamman energiantuotannon ratkaisuista ja tavoitteestaan luoda muutosta parempaan, sitä todennäköisemmin he saavat kaupunkilaiset tuekseen ja luottamaan yrityksen tarjoamiin palveluihin.

Luova lähestymistapamme (visuaalinen ja viestinnällinen) sisältömarkkinointiin ja sen sulauttaminen osaksi parhaita käytäntöjä on tuonut uutta puhtia Kuopion Energian markkinointiin. Se on boostannut olemassaolevia ja tasoittanut tietä uusille viestinnällisille avauksille, jotka tavoittavat yleisön varmasti verkossa ja muualla.

Yksinkertaistamalla.

Kuopion Energialla on osaamista ja tekniikkaa, joita hyödyntämällä se voi luoda älykkäämpää ja vastuullisempaa asumista. Yrityksen tavoitteena on innostaa ihmisiä omaksumaan uuden aikakauden huolettomia ja helppoja palveluita, joilla kotia kotia voi hallita tehokkaammin.

Kehitimme vahvan visuaalisen kielen, joka perustuu asioiden selkeään havainnollistamiseen. Siten onnistuimme yksinkertaistamaan ymmärrettäväksi monimutkaisia teknisiä palveluita sekä prosesseja.

 

Haluatko kasvattaa bisnestäsi?
Niin mekin.
Ota yhteyttä.

Ilmoita meille aika, paikka ja varustus niin tulemme paikalle. Kartoitetaan tilanteesi yhdessä, jonka jälkeen kerromme sinulle avoimesti, miten olemme haasteesi kuulleet ja mitä ehdotamme sen ratkaisemiseksi. Se ei sido sinua mihinkään ja on täysin ilmainen. Jos tiedät mitä jo tarvitset, saat tarjouksemme työstä tämän lomakkeen kautta.