Energy for Good

Puhtaan energian tuotanto on järkevää kaikille

Uusiutuvien energialähteiden toimikenttä laajenee nykyään räjähdysmäisesti. Puhtaan energian pioneerina ja kansainvälisenä osaajana, KPA Unicon halusi uudistua vastaamaan kasvavan alan vaatimuksia ja löytää itselleen laadukkaan ja edistyksellisen brändi-identiteetin, joka tukisi yhtiön kansainvälistä kasvustrategiaa.

Kun energia valjastetaan tuottamaan hyvää

Kaikki on lähtenyt liikkeelle unelmasta vähentää maailman riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Yhtiön kunnianhimoisen vision, KPA:n ammattilaisten ponnistelujen ja kansainvälisen yhteistyön myötä unelmasta on tulossa totta.

Vaikka energia-ala on insinöörien kotikenttä, jonka kieltä ja lainalaisuuksia harva ymmärtää, löytyi brändille oma maanläheinen ja hyväntahtoinen tapa puhua. Brändityön myötä loimme KPA Uniconille persoonallisen, raikkaan sekä kaikille ymmärrettävän ja helposti lähestyttävän brändin. Brändistrategian kehitys avasi myös kaikkien mukana olleiden silmät näkemään koko yhtiön tarjooman uudessa valossa. Sitä myötä syntyi pohja uudelle palvelumuotoilulle, tuotteistukselle sekä lupaukselle.

Inhimillisyys vei voiton

Kun brändin keskiöön tuotiin inhimilliset arvot, syntyi myös perusta vahvalle brändistrategialle, johon on helppo uskoa. Edelläkävijyys puolestaan viitoitti tien persoonalliselle ja raikkaalle ilmeelle irti perinteisten energia-alan toimijoiden imagoista. Strategian mukaisesti KPA Unicon asetti itsensä juuri oikeaan paikkaan, tulevaisuuden uusiutuvien energioiden kehittäjien ja visionäärien joukkoon.

Uusiutuneen brändin ja selkeiden kärkiviestien myötä KPA Unicon on noteerattu kansainvälisesti alalla, yrityksen verkostot ovat kasvaneet merkittävästi ja tulevaisuuden näkymät alalla ovat valoisat.

Haluatko kasvattaa bisnestäsi?
Niin mekin.
Ota yhteyttä.

Ilmoita meille aika, paikka ja varustus niin tulemme paikalle. Kartoitetaan tilanteesi yhdessä, jonka jälkeen kerromme sinulle avoimesti, miten olemme haasteesi kuulleet ja mitä ehdotamme sen ratkaisemiseksi. Se ei sido sinua mihinkään ja on täysin ilmainen. Jos tiedät mitä jo tarvitset, saat tarjouksemme työstä tämän lomakkeen kautta.