UI- / UX -suunnittelu

Käyttäjäkokemus ja käyttöliittymä vaikuttavat olennaisesti asiakkaiden tyytyväisyyteen.

Käyttäjäkokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelu

UX-suunnittelu eli käyttäjäkokemussuunnittelu ja UI-suunnittelu eli käyttöliittymäsuunnittelu kulkevat yhtä matkaa käsi kädessä, vaikka ovat eri asioita. UX-suunnittelu ratkaisee ongelmia vastaten kysymyksiin mitä, miksi ja kenelle. UI-suunnittelussa ratkaistaan miten palvelu toteutetaan, kun huomioidaan muun muassa helppokäyttöisyys, käyttäjän toimintatavat, tekniikka ja brändi-ilme.

Käyttäjäkokemuksen suunnittelu

Käyttäjäkokemusta suunniteltaessa lähdemme liikkeelle liiketoimintasi ja käyttäjiesi tarpeista sekä tavoitteista. Selvitämme keitä palvelun käyttäjät ovat ja mikä ongelma tai haaste heillä on. Käyttäjätutkimus auttaa löytämään oivalluksia asiakkaiden käyttäytymisestä ja heidän tarpeistaan.

Kun käyttäjäprofiilit on määritelty, suunnittelemme heidän kulkemansa polun, joka vie tavoitteeseen ilman turhia mutkia. Ymmärtämällä ihmisten luontaista käyttäytymistä ja psykologiaa sekä hyviä suunnitteluperiaatteita, voimme auttaa ja ohjata käyttäjiä matkan varrella. Ennen varsinaisen käyttöliittymän toteutusta on kannattavaa tehdä prototyyppi, jota testataan käyttäjien kanssa. Testauksessa ilmenneiden oivallusten pohjalta pääsemme kehittämään lopullisen käyttöliittymän, joka palvelee käyttäjää mahdollisimman hyvin.

Käyttäjäkokemuksen muodostumiseen vaikuttaa luonnollisesti kaikki asiat. Kun aurinko paistaa niin ihmiset ovat onnellisempia. Se millä mielellä ihmiset milloinkin ovat vaikuttaa päätöksentekoon. Tutkimusten mukaan ihmiset mieltävät visuaalisesti hyvännäköisen käyttöliittymän käytettävyydeltään paremmaksi kuin vastaavalla tavalla toimivan käyttöliittymän, joka on visuaalisesti vaatimattomampi. Toisaalta jos tekniikka ei ole kunnossa ja käyttöliittymä esimerkiksi hidastelee, ei käyttäjä ole tästä mielissään, vaikka sivusto olisikin visuaalisesti näyttävä.

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin syvällisesti ymmärtää mitä käyttäjäsi on tekemässä ja miksi. Vain näin voimme tarjota käyttäjälle parhaan mahdollisen kokemuksen palvelustasi.

Käyttöliittymän suunnittelu

Käyttöliittymäsuunnittelusta puhutaan kun ollaan tekemässä mitä tahansa käyttöliittymää, kuten esimerkiksi verkkosivuja, mobiiliapplikaatiota tai tietojärjestelmää. 

Käyttöliittymäsuunnittelu lähtee liikkeelle tarpeista. Kun tiedetään mitä toimintoja halutaan tehdä ja mitä asioita saavuttaa, voimme suunnitella miten ne käytännössä toteutetaan. Käyttöympäristö ja laitteet täytyy myös ottaa huomioon. 

Käytettävyydeltään hyvä käyttöliittymä on helppo ja miellyttävä käyttää, ja se myös opastaa sekä minimoi virhetilanteita. Helppokäyttöisestä käyttöliittymästä käyttäjäsi ymmärtää palvelun rakenteen ja erottaa osa-alueet selkeästi. Hyvin kirjoitettu teksti on osa toimivaa käyttöliittymää. Tärkeää on, ettei käyttäjäsi joudu arvailemaan mitä mistäkin tapahtuu, eikä varsinkaan muistamaan mitä teki aiemmin, vaan käyttöliittymän täytyy osata kertoa tällaiset asiat.

Käyttöliittymän suunnittelu on tasapainon löytämistä: jos korostat jotain, niin teet samalla jostain muusta vähemmän näkyvää. Tällöin tärkeiksi asioiksi nousevat UX-suunnittelussa esiin tulleet oivallukset; tuntemalla käyttäjän mahdollisimman hyvin, osaamme korostaa ja näyttää oikeat asiat oikeille henkilöille.

Saavutettavuus

Suomessa on arvioitu olevan yli miljoona ihmistä, jotka tarvitsevat saavutettavaa palvelua. Saavutettavasta käyttöliittymästä voivat tosin hyötyä kaikki ihmiset, eivätkä pelkästään he, joilla on jokin palvelun käyttämiseen vaikuttava haitta. Esimerkiksi kirkkaalla auringonpaisteella kuka vain arvostaa hyvää kontrastia tai vaikkapa julkisessa liikenteessä normaali ihminen haluaa katsoa videota tekstitysten kanssa ilman ääntä, niin ettei häiritse muita.

Saavutettavuus on noussut yhä tärkeämmäksi osaksi käyttöliittymäsuunnittelua, koska laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Jos organisaatiosi kuuluu saavutettavuuslain piiriin, on saavutettavuus viimeistään silloin otettava huomioon.

Ahooy! Haluan selkeyttää palveluni!

Katso kaikki palvelumme

Haluatko kasvattaa bisnestäsi?
Niin mekin.
Ota yhteyttä.

Ilmoita meille aika, paikka ja varustus niin tulemme paikalle. Kartoitetaan tilanteesi yhdessä, jonka jälkeen kerromme sinulle avoimesti, miten olemme haasteesi kuulleet ja mitä ehdotamme sen ratkaisemiseksi. Se ei sido sinua mihinkään ja on täysin ilmainen. Jos tiedät mitä jo tarvitset, saat tarjouksemme työstä tämän lomakkeen kautta.